Hot chat hrom hrv

Rated 3.96/5 based on 726 customer reviews

to stab (tu sta'b), to piercfe (tu pi'rs) Badava, adv.

haughty (h E'ti), proud (pra'ud) Bahatost, oholost, n.

Preporucamo stoga svima, koji 6e se slnziti ovim rijecnikom, da ne zale truda odmah u pocetku prouf Siti „tumac k izgovoru", jer 6e im tada biti shvatljiv izgovor svake rijeci. guardian angel (ga'rdi^n e'jnd2el) Angjeo osvetnik, n. water-melon (u§.'d5r-me'l§,n) Apelirati, prizvati, v.

Hot chat hrom hrv-70

Hot chat hrom hrv-44

free (fri), gratis (gre'jtis), for nothing (for na'ting) Badava, uzalud, adv. PREDGOVOR Kod sastavljanja ovoga rijecnika imao sam na umu veliki broj Hrvata, Srba i Slovenaca, kojima je stalo do tocnog pisanja i izgovora, kao i znacenja engleskih rijeci, pa objelodanju- juci ovo svrseno djelo cinim to sa uvjerenjem, da ce se istim postici zeljena svrha. Ovo je najpotpuniji i najbolji hrvatsko-engleski rijecnik do sada objelodaiijai; Oni, koji zele tocno go- voriti i pisati hrvatski i engleski, trebati ce da se tim rijecnikom neprestano sluze. ^ STANDARD CROATIAN-ENGLISH AND ENGLISH-CROATIAN DICTIONARY With correct pronunciation and APPENDIX of special dictionar}'^ of birds, poultry, animals, insects, butterflies, fishes, snakes, reptiles, aquatic animals, gems and precious stones, minerals, ores, herbs, flowers, grasses, grain, trees, fruits, vegetables, christian names, the names of the countries. *,/^ DODATAK ' posebnog rijecnika ptica i peradi, zivotinja, kukaca i leptira, riba, zmija i gmazova, vodozemaca, dragog kamenja, rada i rudaca, biljka, cvijeca, trava, zitarica, drveca, voca i povrca, krstnih imena, imena zemalja, te drzava Sjedinjenih Drzava, glavnih i rednih brojeva i t. NA KONCU engleskog rijecnika nalazi se potpunipopis pucanstva sviju mjesta i gradova u Americi, kao i popis pucanstva najvecih gradova na svijetu. Tiskala i izdala Hrvatska knjizara Josip Marohnic Pittsburgh, Pa.

Leave a Reply