Dating abakada college girl dating advice

Rated 4.78/5 based on 713 customer reviews

Halimbawa, sa isang salita tulad ng bundok hindi maaaring isulat ang mga titik na n at k dahil walang patinig ang mga ito at ang lahat ng katinig ng baybayin ay laging binibigkas nang may patinig.

Kung isusulat natin ang n at k, ang bigkas sa salita ay magiging bu-na-do-ka. Ang kailangan ay hulalan lamang ng mambabasa ang kahulugan at tamang bigkas ng isang salita batay sa paksa o pinag-uusapan ng sulatin.

Pinagsasama natin ang mga ito upang mabuo ang mga pantig (syllables).

Ang mga pantig na ito ay pinagsasama upang mabuo ang mga salita.

Inaakala ng maraming tao na ang baybayin ay isang kakaibang alpabeto lamang at ang kailangang gawin ay matutuhan lamang na sumulat ng mga titik at saka gamitin ang mga ito gaya ng ginagawa natin sa alpabeto ngayon.Subalit sa mga tinatawag na papantig na paraan ng pagsulat, tulad ng baybayin, ang bawat titik ay katumbas ng isang buong pantig.Ang pantig ay maaaring isang kumbinasyon ng ilang tunog o di kaya'y isang patinig lamang, ngunit karaniwang hindi maaaring maging isang katinig lamang.Ang pagbigkas nito ay batay sa kinalalagyan ng titik sa loob ng isang salita.Maihahambing ito sa patakaran natin ngayon na kapag ang d ay napagitna sa dalawang patinig, ito ay karaniwang ipagpapalit sa r.

Leave a Reply